Skip to main content
Over ons

Stichting AdvoCademy

AdvoCademy is een zelfstandig opleidingsinstituut dat opleidingsactiviteiten, zoals cursussen, masterclasses, vaardigheidstrainingen en intervisiebijeenkomsten organiseert, gericht op het onderhouden en ontwikkelen van professionele kennis en kunde van advocaten in het kader van permanente educatie.

Lees verder

Iedere advocaat moet namelijk jaarlijks zijn zijn professionele kennis en kunde onderhouden en ontwikkelen en hiervoor ten minste 20 PO-punten behalen. In veel PO-cursussen krijgt de advocaat vooral theoretische kennis over zich uitgestort. Dat verstoord het proces van het echte leren. Wij vonden dat dit anders en beter kon en daarbij ‘dicht bij huis’ (lees: Limburg) moest zijn, met voor eenieder een beperkte reistijd. In die zoektocht die volgde naar innovatief en op de praktijk afgestemd post-academisch onderwijs aan advocaten en academisch geschoolde juristen in de regio Limburg dat onderscheidend is van vergelijkbare opleidingen in het land, is de Stichting AdvoCademy, verder te noemen AdvoCademy, ontstaan.

AdvoCademy bestaat uit een zeer ervaren en ambitieus team dat zich tot doel heeft gesteld om een van de toonaangevende opleidingsinstituten te worden voor advocaten en academisch geschoolde juristen in Limburg.

Up to date, interactief, dynamisch en vooruitstrevend!

Dat is waar AdvoCademy voor staat. Voor onze cursisten, partners, netwerk en medewerkers.

  • Up to date vanuit het oogpunt dat altijd geïnformeerd wordt vanuit de actualiteit.
  • Interactief, gebaseerd op interactie, kennisdeling, samenwerking en dialoog.
  • Dynamisch omdat we met ons team met veel energie en enthousiasme het best mogelijke leer-en ontwikkelproducten willen voeren.
  • En vooruitstrevend omdat onze opleidingen en trainingen modern en vernieuwend zijn, afgestemd op de behoeften, wensen en werkwijze in de praktijk, dus van onze klanten in een veranderende wereld om ons heen.

Stichting

AdvoCademy kent een stichtingsvorm en werkt zonder winstoogmerk en kan daardoor scherpe(re) prijzen hanteren dan de meeste andere opleidingsinstituten. Kennisoverdracht en -deling is immers het uitgangspunt. De bestuurder van de Stichting is mr. drs. H.G.W. Sterk MSc.

Alle medewerkers die taken vervullen binnen AdvoCademy weten hoe belangrijk en waardevol ieders inbreng is; wij streven naar een goede en open samenwerking en iedere medewerker neemt verantwoordelijkheid en initiatief op zijn eigen werkterrein.

Onze organisatie is klantgericht en zorgt voor een goede dienstverlening. Wij streven naar tevreden cursisten die onze cursussen en onze dienstverlening hoog waarderen. Wij onderzoeken voortdurend de wensen en behoeften van cursisten vóór de daadwerkelijke cursusdag(en) en wij blijven werken aan de verbetering van ons aanbod en onze dienstverlening door inbreng vóóraf en tijdens de cursus alsook achteraf door te toetsen of de doelstellingen zijn behaald. Wij luisteren goed naar onze docenten om hen optimaal van dienst te zijn. Goede procedures en werkafspraken helpen daarbij. Klachten worden serieus onderzocht en snel afgehandeld.

Missie, visie en strategie van AdvoCademy

Missie

De missie van AdvoCademy is ‘Groei en ontwikkeling met en voor advocaten en academisch geschoolde juristen’. Wij zijn van mening dat de samenwerking met de beroepspraktijk onontbeerlijk is, maar dat advocaten zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. ‘Groei en ontwikkeling’ betekent dat AdvoCademy dat beschouwt als een wisselwerking tussen opleidingsinstelling en de advocaat, als maatwerk en niet als eenrichtingsverkeer van een onderwijsaanbieder naar zijn/haar cursist.

In ons onderwijs staan – vaak complexe – praktijkproblemen centraal, waarbij samenwerking binnen (en buiten) de beroepsgroep noodzakelijk is. De uitgangspunten, doelstellingen en kenmerken hebben een duidelijke relatie met onze actuele onderwijspraktijk. Wij leggen de lat hoog als het om onze onderwijsambities gaat, op de korte en op de lange termijn. Daarover maakt AdvoCademy concrete afspraken met haar stakeholders.

Essentieel is dat de uitgangspunten, doelstellingen en kenmerken van onze onderwijsvisie bepalend zijn en de kaders geven voor de kwaliteit van de onderwijsleeromgeving, voor de breedte en de diepgang van het cursusaanbod en voor de professionele ruimte die recht doet aan het vakmanschap van docenten. Het realiseren van onze onderwijsvisie ziet AdvoCademy als een opdracht waar doorlopend samen met zowel docenten, cursisten en AdvoCademy aan gewerkt wordt, waarin wederzijds ideeën en ervaringen worden uitgewisseld en van elkaar geleerd wordt.

Visie

AdvoCademy is een jonge opleider in het hart van Zuid Limburg met een duidelijk provinciaal perspectief en een sterke focus op vernieuwend onderwijs. AdvoCademy wil binnen enkele jaren een toonaangevende rol spelen in het onderhouden van de kennis en vaardigheden van advocaten middels het aanbieden van cursussen/trainingen voor advocaten in relatie tot permanente educatie.

De missie en strategie van de AdvoCademy voor de toekomst zijn gebaseerd op vier kernwaarden:

  1. Een vernieuwer zijn op het gebied van postacademisch onderwijs;
  2. Een inclusieve aanpak hanteren en onze deuren openen voor alle cursisten die bij ons profiel passen en onze kernwaarden onderschrijven;
  3. Onze sociale verantwoordelijkheid serieus nemen door verbanden te leggen tussen de opleidingsinstelling en de samenleving, van lokaal tot provinciaal niveau;
  4. Een duurzame instelling zijn in de breedste zin van het woord.

Het doel van de Stichting is onveranderd het verzorgen van betaalbare en kwalitatief hoogstaande cursussen en trainingen voor advocaten en academisch geschoolde juristen die (voornamelijk) werkzaam zijn in Limburg, doch staat ook buiten deze regio de deur open voor advocaten die werkzaam zijn buiten deze regio.

AdvoCademy werkt ten aanzien van de postacademische opleidingen/cursussen voor advocaten en academisch geschoolde juristen vanuit een bepaalde visie, die enerzijds is afgestemd op de Verordening voor de advocatuur van de NOvA ten aanzien van permanente educatie , waarbij een bijdrage wordt geleverd aan de excellente vakbekwaamheid van advocaten en academisch geschoolde juristen. Anderzijds staan wij, door de verbondenheid met en vanuit de praktijk van onder meer de specialisten van Advocaten, naast de klant, werken samen en denken strategisch mee. Wij kennen de behoefte van onze klanten door en door en leveren daardoor leer- en ontwikkelinitiatieven die nauw aansluiten op de praktijk van de advocaat.

Strategie

AdvoCademy organiseert actuele, juridische postacademische cursussen en vaardigheidstrainingen die een grote praktische toepasbaarheid hebben voor de beroepspraktijk van advocaten en academisch geschoolde juristen zodat zij hun cliënten beter van dienst kunnen zijn. De opleidingen zijn uiteraard van academisch niveau. De docenten van AdvoCademy werken onder andere aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van Maastricht University, de Vrije Universiteit Amsterdam en Erasmus UniversiteitRotterdam en/of zijn verbonden aan de Rechtspraak in hun functie van advocaat/raadsheer en zijn op hun vakgebied door de jarenlange ervaring zeer deskundig door hun gecombineerde kennis van theorie en praktijk, hetwelk de praktische toepasbaarheid van de cursussen vergroot.